Klicni center je pomemben del vsakega večjega podjetja in organizacije, ki se zaveda potenciala komunikacije s svojimi strankami. Je vozlišče ključnih informacij, ki omogoča neposreden stik z najpomembnejšimi deležniki, zato velja za tisti element, ki podjetja in organizacije resnično povezuje z zunanjim okoljem.

Težava: večkanalno komuniciranje

Kljub izjemni poslovni pomembnosti, ki jo ima klicni center, je realizacija njegovega polnega potenciala čedalje težja. Stranke s podjetjem namreč komunicirajo preko vedno novih kanalov (elektronska pošta, kontaktni obrazci na spletnih straneh, družabna omrežja, fizično prodajno mesto ipd.) in ob nerednih časovnih intervalih, kar ob pomanjkanju ustrezne informacijske podpore predstavlja precejšno oviro v komunikaciji.

Rešitev: klicni center Abraxas

Vpostavite klicni center v okviru platforme Abraxas Dialog, ki težavo klasičnih rešitev spremeni v vašo konkurenčno prednost. Gre namreč za klicni center, ki ga je mogoče popolnoma integrirati z ostalimi informacijskimi rešitvami (npr. CRM), kar omogoča, da ima proces komunikacije vedno popolno informacijsko podporo.

Abraxas Dialog je možno implementirati kot klicni center v:

  • trgovska podjetja (maloprodaja in veleprodaja)
  • proizvodna in storitvena podjetja
  • banke in zavarovalnice
  • javno upravo
  • zdravstvo
  • turizem

klicni center