Abraxasove informacijske rešitve za finančni sektor že vrsto let pomagajo naročnikom pri nadzoru poslovanja in obvladovanju tveganj.

Naše rešitve s področja financ so v prvi vrsti namenjene finančnim institucijam (kot so banke, zavarovalnice, leasing hiše), večjim podjetjem (kot so delniške družbe, holdinške družbe, mednarodna podjetja) ter ostalim organizacijam, ki se zavedajo pomena in vloge učinkovitega finančnega nadzora ter sprotnega obvladovanja tveganj.

Zaradi potrebe po učinkoviti obdelavi finančnih kazalcev, ki predstavljajo orodje za ustrezen finančni nadzor, je Abraxas skupaj s svojimi naročniki tako iz finančne industrije kot tudi iz gospodarstva razvil enoten sistem za opis formul kazalcev, ki omogoča zmogljivo in hkrati enostavno obravnavo časovnih vrst ter mehkih dejavnikov. To pa sta tudi področji, ki sta v sodobnem poslovnem svetu izjemno pomembna za zagotavljanje učinkovitega in celovitega nadzora.

Vse Abraxasove rešitve za finančni sektor iz skupine rešitev Abraxas Finance, ki vključujejo rešitve za ugotavljanje bonitet komitentov (tako pravnih kot tudi fizičnih oseb) ter finančno planiranje in kontroling, uporabljajo enoten, prej omenjen sistem opisa finančnih formul, kar uporabnikom omogoča hitro uvajanje ter učinkovito, intuitivno in posledično prijetno delo.

Podrobnosti so opisane v rešitvah Boniteta in Kontroling.