Upravljanje podjetij in ustanov zahteva ustrezno mero znanj in orodij. Če se pri tem fokusiramo na informacijska orodja, jih lahko najdemo pod različnimi imeni in sicer od poslovnega poročanja, poslovne inteligence, poslovne analitike, plana in analize, sistema obveščanja do podatkovnega skladišča itd. Tem sistemom je skupno to, da so nadgradnja transakcijskih sistemov.
Torej vodenja in upravljanja podjetij oz. organizacij si ni možno predstavljati brez ustrezne informacijske podpore za poslovno poročanje.

Abraxas ponuja paleto rešitev, ki omogočajo pridobivanje, obdelavo in posredovanje informacij po urejenih metodologijah. Sem sodijo:

Eden izmed ciljev upravljalcev je tudi omejiti tveganja. Večjo uspešnost omogočajo verodostojne informacije in primerljiva poročila, kar zagotavljajo naše rešitve.