Turizem – Abraxasovi informacijski sistemi za področje turizma

Na vseh poslovnih področjih se ponudba že desetletje povečuje, vedno več je možnosti, vedno več povezav, informacije pa se bliskovito širijo in so praktično v trenutku na voljo vsem. Ena izmed posledic tega je, da imamo vedno večje zahteve po obvladovanju informacij o produktih. Tem izzivom smo kos le z ustrezno informacijsko podporo.

turizem
Na področju turistične industrije Abraxas ponuja celo paleto modularnih rešitev, ki podpirajo procese od klasičnega do kongresnega turizma. So rezultat večletnega dela in izkušenj. Rešitve so namenjene organizacijam različnih velikosti in specializacij. Uporabljamo jih lahko za:

 

Vodenje turističnih agencij

Rešitev za “Incoming” agencije
“Outgoing” poslovanje za posredovan promet in lastne produkte

 

Kongresni Turizem

Festivalska pisarna
Glasovanje in žiriranje

 

Rešitve lahko delujejo kot klasična postavitev v vašem informacijskem okolju. Prav tako je moč rešitve uporabljati v oblaku oz. na način, da gostujejo na naši opremi. Abraxas Turizem je informacijski sistem, ki vam bo vam bo v veliko pomoč pri prodaji turističnih produktov. Hkrati boste pridobili hiter, enostaven in natančen pregled nad rezultati poslovanja. Module, ki tvorijo informacijski sistem Abraxas Turizem je možno hitro in učinkovito prilagajati morebitnim specifičnim potrebam, ki jih zahteva vaše poslovno okolje.

Turizem – dodatne možnosti

Vse zgoraj navedene rešitve iz palete turističnih informacijskih sistemov, ki jih ponujamo, je možno enostavno in učinkovito povezati z različnimi poslovnimi informacijskimi sistemi (ERP), sistemi za uporavljanje s strankami (npr. Abraxas Dialog in ostalimi), sistemi za podporo različnim prodajnim kanalom (vključno s sistemi za telefonsko in internetno prodajo) ter mnogimi dodatnimi rešitvami za podporo delu na terenu (npr. različnimi mobilnimi aplikacijami), analizo poslovanja (npr. rešitvami s področja BI in kontrolinga) in podobno. Vse to zahvaljujoč sodobni servisno orientirani arhitekturi (SOA) informacijske rešitve.

Turizem – izberite pravega partnerja

Pri uspešni uvedbi informacijskega sistema na področju turizma so, morda bolj kot zgolj tehnične karakteristike produkta, pomembne tudi odlike naših vrhunskih uvajalcev, ki vam bodo značilnosti informacijskega sistema ter kritične faktorje uspešne uvedbe znali predstaviti in se o njih z vami posvetovati v poljudnem, tudi laikom razumljivem jeziku. To nam omogoča dolgoletna praksa sodelovanja z različnimi strokovnjaki na področju turizma.