Smo Abraxas d.o.o – podjetje za računalniški inženiring in consulting, ki sta ga leta 1990 v Ljubljani ustanovila Tomaž Ziherl in Matej Gostič. V svoji 30 letni zgodovini smo se iz prvotne dvočlanske ekipe razvili v kolektiv vrhunskih strokovnjakov, ki so sposobni razvijati tudi najkompleksnejše informacijsko-tehnološke, komunikacijske in druge sodobne rešitve. Naši celostni informacijski sistemi so našli nepogrešljivo mesto v delovanju najrazličnejših podjetij in organizacij s področja bančništva, turizma, direktne prodaje, pa tudi v kulturnih ustanovah, javni upravi in nevladnih organizacijah. S celostnimi informacijskimi sistemi, ki jih razvijamo za naše poslovne partnerje, smo prisotni na več evropskih trgih.

Poslanstvo

Naša osnovna naloga je omogočati podjetjem in drugim organizacijam, da kar najbolje izkoristijo svoje potenciale, uresničijo svoje vizije ter po svojih najboljših močeh prispevajo k boljši družbi kot celoti. To uresničujemo z znanjem in prefinjenim občutkom za potrebe naših poslovnih partnerjev, ki jih zadovoljujemo z razvojem naprednih in celovitih informacijsko-tehnoloških rešitev po meri.

Vrednote

 • Partnerstvo in zaupanje
  Verjamemo, da so tesni partnerski odnosi in vzajemno medsebojno zaupanje z vsemi ključnimi déležniki, najboljša podlaga za obojestransko prosperiteto.
 • Kakovost
  Naše poslovno delovanje vodi močna zaveza k zagotavljanju najvišje možne stopnje kakovosti naših rešitev.
 • Celovitost
  Menimo, da je celota več kot zgolj seštevek njenih sestavnih delov, zato k razumevanju in reševanju potreb strank pristopamo celostno in poglobljeno.
 • Inovacije
  Naše poslovanje spremlja neutrudna težnja po iskanju novih, boljših načinov zadovoljevanja potreb naših partnerjev.
 • Skrb za zaposlene
  Zavedamo se, da se poslovna odličnost začne in konča z zaposlenimi, zato stremimo k zagotavljanju optimalnih pogojev za njihovo rast, osebni razvoj in zadovoljstvo.

Vizija

Abraxas bo ob ohranjanju dolgoročne konkurenčne prednosti na obstoječih trgih Srednje in Vzhodne Evrope postal čedalje pomembnejši igralec tudi na svetovnem trgu, kjer bomo prisotni s celostnimi rešitvami iz področja informacijske tehnologije, telefonije in mobilnih aplikacij. Še naprej bomo gradili na dolgoročnem partnerskem odnosu s strankami in zaposlenimi ter poslovno uspešnost zasledovali v skladu z našimi temeljnimi vrednotami.