Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest skupaj s strategijo podjetja o razvoju kadrov zahteva izdelavo strokovnega dokumenta, ki predstavlja poleg samega Pravilnika celotno notranjo organizacijo. Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest je med drugim tudi po zakonu obvezni interni akt za delodajalca (ZDR, Ur.l. 42/02, 103/07, 20 člen).

Vodenje podatkov je urejeno tako, da na osnovi podatkovnih baz lahko vodimo in upravljamo več organizacij/podjetij, ki so lastniško povezana ali v sestavi npr. Ministrstva.

Pri implementaciji programske podpore nudimo vso vsebinsko pomoč pri začetni vzpostavitvi ustreznega podatkovnega modela, kjer je poudarek na šifrantu nalog. Omogočamo enostavne integracije z drugimi deli IS za upravljanje s človeškimi viri (HRM, kadrovske evdence, sistemi obračuna plač) in s tem na mehek način vnesemo določeno dodano vrednost v vaš informacijski sistem.