Vzdrževanje in podpora uporabnikom

Našim strankam poleg razvoja programskih rešitev zagotavljamo in nudimo tudi celotno podporo in vzdrževanje. V sklopu tega zagotavljamo delovanje naših rešitev, odpravljanje morebitnih napak, pomoč pri namestitvi, pomoč pri uporabi. Uporabnikom zagotavljamo tudi redne nadgradnje programskih rešitev, ki so potrebne zaradi tehnološkega razvoja ali zaradi novih oziroma spremenjenih potreb.

Čeprav običajno ne govorimo o napakah in okvarah, se zavedamo kritičnosti vaših procesov in pomembnosti zanesljivega delovanja naših rešitev.  Naša služba, ki se nahaja v Ljubljani, je v skladu z dogovori na voljo uporabnikom naših rešitev tako v Sloveniji, kot v tujini. V slovenščini in tujih jezikih.

Posodobitve programske opreme »