Izgradnja in upravljanje s podatkovnimi skladišči

Abraxas nudi specializiran sistem za upravljanje s podatkovnimi skladišči, kjer z obvladovanjem tehnologij v realnem času izgradimo podatkovno skladišče. Omogoča hitro izvedbo od zahteve do realizacije. Postopek:

  • identifikacija izvornih podatkovnih virov
  • načrtovanje in kreiranje podatkovnega skladišča
  • zajemanje in transformacija podatkov (ETL – extraction, transformation, load).
  • prikazovanje

Največjo dodano vrednost dosegamo pri zelo kompleksnih sistemih in zelo heterogenih podatkovnih virih.