Učinkoviti komunikacijski procesi med podjetji ali organizacijami in njihovimi potencialnimi strankami so ključnega pomena za njihov dolgoročni uspeh. Slednje še posebej velja v primerih, ko jedro aktivnosti tvori telefonska komunikacija, kot so na primer telemarketing, javnomnenjske raziskave, raziskave trga ipd.

Do boljše produktivnosti procesov v klicnih centrih vam pomaga modul Predictive Dialer, ki je del omni-channel komunikacijske platforme Abraxas Dialog.

Delovanje modula Predictive Dialer

Modul Predictive Dialer deluje po načelih optimalne alokacije razpoložljivih virov, ki so vpleteni v telefonsko komunikacijo.  S pomočjo naprednega upravljanja klicev omogoča minimalne izgube produktivnega časa telefonistov, ki se lahko tako osredotočijo samo na učinkovito vsebino pogovora.

Implementacija modula Predictive Dialer omogoča izvajanje avtomatskega klicanja na dva različna načina.

Način »Power Dialer«

Gre za način avtomatizacije, kjer telefonska centrala samodejno izvaja izhodne klice, ko je telefonist prost. Ta način se tipično uporablja pri telefonski prodaji, oziroma povsod tam, kjer si ne moremo privoščiti, da stranka čaka na liniji.

Način »Advanced Predictive Dialer«

Advanced Predictive Dialer je kompleksnejši način avtomatizacije klicev, ki na podlagi naprednih algoritmov ugotavlja tipične zakonitosti telefonske komunikacije. S pomočjo predvidevanj sistem samodejne klice izvaja tudi takrat, ko so telefonisti še zasedeni, nato pa jih ob sprostitvi linij pravočasno poveže.

S pomočjo samodejnega zaznavanja odzivnikov, faksov, neobstoječih in zasedenih številk se zagotovi najvišja možna produktivnost telefonskih agentov, saj nikoli ne čakajo na naslednjo stranko. Tovrsten način se tipično uporablja v primerih, kjer je glavni cilj doseg najširšega možnega kroga ljudi v čim krajšem času, npr.  pri merjenju javnega mnenja.

Druge napredne funkcije sistema

Modul Predictive Dialer omogoča povezavo s številnimi drugimi naprednimi funkcijami, ki povečujejo uspešnost in učinkovitost klicev, na primer:

  • Določitev scenarija klica. V administrativni nadzorni plošči lahko natančno definiramo scenarij klica, ki ga posamezni telefonist uporablja ob klicu na določene številke.
  • Določitev pravil. Omogoča da dohodne klice iz specifičnih številk povežemo z določenimi agentomi, določenimi scenariji in podobno.
  • Določitev samodejnega povratnega klica ob drugem času. V kolikor se stranka in telefonist dogovorita za povraten klic, je možno to zabeležiti, sistem pa bo klic izvedel samodejno. Če je stranka v drugem časovnem pasu, bo klic samodejno izveden po njenem času.