Avtomatizacija poslovnih procesov je eden izmed glavnih temeljev zviševanja produktivnosti in posledično dodane vrednosti podjetja. Čeprav imamo ob avtomatizaciji največkrat v mislih procese proizvodnje, pa lahko do določene mere avtomatiziramo tudi poslovno in podporno komunikacijo.

Poleg najrazličnejših spletnih komunikacijskih kanalov je možno s pomočjo naprednih tehnoloških rešitev avtomatizirati tudi kontaktno-klicne centre podjetij. Uporabijo lahko rešitve kot so samodejno klicanje izhodnih številk, optimizacija telekomunikacijskih poti, pametno usmerjanje dohodnih klicev, snemanje pogovorov ipd.

V okviru rešitve Abraxas Dialog, ki nabor komunikacijsko-prodajnih kanalov integrira v enovito informacijsko rešitev, je podjetjem poleg omenjenih načinov avtomatizacije na voljo tudi prepoznavanje govora.

Možnosti uporabe modula Prepoznavanje govora

Prepoznavanje govora lahko v kombinaciji z modulom Interaktivni glasovni odzivnik v svoje komunikacijske procese uvedete povsod tam, kjer je tipična komunikacija predvidljiva. Med tovrstne primere spada na primer telefonsko naročanje izdelkov iz vašega prodajnega programa, kjer od strank pričakujete, da povedo naziv izdelka, količino, način plačila, naslov za dostavo in podobno.

Prepoznavanje govora je primerno tudi za zbiranje telefonskih rezervacij, usmerjanje klicev do prave osebe, oddelka oziroma enote podjetja, posredovanje odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja – pravzaprav povsod tam, kjer si lahko zamislite njegovo uporabo.

Govor se lahko prepozna v več jezikih. S pomočjo možnosti učenja algoritma se lahko njegova učinkovitost po implementaciji še dodatno poveča.

Prednosti modula Prepoznavanje govora

S tem, ko nase prevzame del bremena klicnega centra, lahko modul Prepoznavanje govora občutno prispeva k sprostitvi človeških virov. Vaše telefoniste, ki so do sedaj bili odgovorni za prevzemanje rutinskih povpraševanj, lahko tako prerazporedite na mesta, ki prinašajo še višjo dodano vrednost za vaš posel.

Poleg omenjenih prednosti lahko uporaba kombinacije različnih modulov za avtomatizacijo klicev v okviru rešitve Abraxas Dialog prinese tudi:

  • Možnost sprejemanja naročil in nudenje osnovne podpore tudi izven delovnega časa
  • Posledično višje zadovoljstvo obstoječih in potencialnih strank
  • Boljše poslovne izide kot posledico skupnih pozitivnih učinkov rešitve

prepoznavanje govora