• Omogoča izvajanje glasovnih telefonskih konferenc med internimi in zunanjimi klici, neodvisno od medija oz. tehnologije klicev (VoDialog, ISDN, GSM, …).
  • Podpira avtomatično prepoznavo govorcev ter filtriranje šumov iz ozadja neaktivnih udeležencev, snemanje, avtentikacijo (skupaj z avtentikacijo) ter določevanje vlog udeležencev (administrator konference, poslušalec, govorec, poslušalec in govorec).
  • Omogoča časovno omejevanje trajanja konferenc ter definiranje urnika prihodnjih konferenc, v kombinaciji z modulom Power in Predictive Dialer pa tudi avtomatizacijo izvajanja ad-hoc in vnaprej planiranih konferenc (modul avtomatično pokliče udeležence ob začetku konference in jih vanjo uvrsti).

Uporaben je za:

  • Izvajanje poslovnih konferenc  znotraj internih telefonov ali na daljavo (npr. med dislociranimi poslovnimi enotami ali sodelavci na poti) ter prek različnih kanalov (npr.: Skype).
  • Izvajanje ad-hoc in vnaprej planiranih konferenc, ki zahtevajo avtomatizirano klicanje in legitimacijo udeležencev pred ali tekom rizičnih dogodkov (policijske ali vojaške akcije).
  • Izvajanje t.i. »Party-Line« storitev, ipd.