Višja stopnja avtomatizacije procesov podjetja navadno pomeni višjo produktivnost in posledično višjo dodano vrednost. Zakaj ne bi avtomatizirali tudi dela telefonske komunikacije in s tem zmanjšali pritisk na zaposlene v kontaktnem centru, izboljšali obstoječe procese ter obenem še izboljšali varnosti?

Telefonska avtentikacija kot avtomatizacija dela komunikacijskega procesa

Implementacija rešitve Abraxas Dialog z modulom Telefonska Avtentikacija pripomore k učinkovitejši komunikaciji. Rešitev odpravlja ozka grla v komunikacijskem procesu, ki nastanejo zaradi potrebe po identificiranju oziroma avtentikaciji kličočega uporabnika. Modul, ki ga lahko popolnoma prilagodimo po vaših željah, vam omogoča:

  • Popolnoma avtomatsko ugotavljanje identitete kličočega brez potrebe po telefonskem svetovalcu
  • Pol avtomatsko ugotavljanje identitete kličočega, kjer del procesa izvede telefonski svetovalec
  • Opcijsko preverjanje pravic kličočega oziroma avtorizacijo za določeno aktivnost

Telefonska avtentikacija

Podlaga za učinkovitejše storitve

Telefonska avtentikacija je enostavna za uporabnika. Izvede se s klicem in vnosom uporabniške številke in osebnega identifikacijskega gesla (PIN). Predhodni avtentikacijski proces omogoča, da je stranka ob vzpostavitvi zveze s svetovalcem že identificirana. Slednje v kombinaciji z vso ostalo informacijsko podporo, ki jo omogoča Abraxas Dialog, pomeni, da se lahko proces reševanja uporabniške zahteve začne takoj.

Hitra, profesionalna in učinkovita storitev, ki so jo po zaslugi rešitev deležne stranke, lahko pomembno vpliva na njihovo splošno zadovoljstvo in pozitivno percepcijo podjetja.

Modul Telefonska Avtentikacija je uporaben tudi v notranjih procesih podjetja/organizacije. Med drugim ga lahko povežemo z različnimi obstoječimi LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) imeniki, kot je na primer MS Active Directory.

Komu je namenjen modul Telefonska Avtentikacija?

Sistem, ki vključuje omenjeni modul, je uporaben v najrazličnejših podjetjih in organizacijah, ki zaradi narave poslovnih procesov ali storitev potrebujejo določeno vrsto in stopnjo avtentikacije. Zaradi popolne skladnosti z normativi za varno elektronsko poslovanje, je modul Telefonska Avtentikacija primeren tudi za najzahtevnejšo uporabo.

Med primere konkretne uporabe modula spadajo:

  • Telefonsko bančništvo
  • Oddaljeno preverjanje stanja porabe (npr. elektrike)
  • Prijave v interna telefonska omrežja delavcev na terenu
  • Prijave v zaprte telefonske konference