• Omogoča enostavno integracijo obstoječih poslovnih aplikacij (npr. CRM sistemov) in telefonije (CTI).
  • Nudi številne programske vmesnike za povezavo z ostalimi programskimi rešitvami (.NET, DLL, ActiveX in socket).
  • Napredno pop-up funkcionalnost, ki omogoča tudi avtomatično preklapljanje med posameznimi aplikacijami glede na vrsto klica, telefonsko številko klicatelja ali na podlagi bolj kompleksnih pravil.
  • Top Phone lahko deluje tudi kot nadomestek fizičnemu telefonu in je odličen dodatek Contact Center modulu.

Primeri uporabe so tako enostavna nadgradnja obstoječih klicnih centrov z naprednimi moduli sistema Dialog, kot tudi integracija telefonije tam, kjer CTI še ni vpeljan.