Snemanje pogovorov za boljšo kvaliteto poslovnega odnosa

Snemanje in arhiviranje telefonskih pogovorov je potreba, ki je bila prisotna že od začetka razvoja telefonije. Danes jo uporabljajo v vseh klicnih centrih in v drugih postopkih komunikacije. Običajne uporabe:

 • snemanje pogovorov iz pravnih razlogov (da pogovor pridobi status pogodbe)
 • telefonska prodaja
 • službe reklamacij, centri za obveščanje
 • elektronsko poslovanje
 • službe za pomoč uporabnikom

Abraxas Dialog ima za snemanje poseben modul, ki omogoča:

 • snemanje dela ali vseh telefonskih pogovorov
 • hkratno neodvisno snemanje na večih odprtih linijah
 • prisluškovanje (npr. pri uvajanju svetovalcev) in prišepetavanje (npr. pomoč mentorja)
 • varno shranjevanje posnetkov v opcijsko kompresirani in kriptirani obliki
 • predvajanje obvestila, da se pogovor snema
 • varstvo osebnih podatkov in revizijska sled

Posnet telefonski pogovor ima status pogodbe še posebej pri telefonski prodaji.

Snemanje pogovorov je s strani tehnoloških rešitev zelo dostopno. Po drugi strani pa je sila občutljivo s stališča obdelave in hrambe osebnih podatkov. Zato to področje urejuje zakonodaja ZVOP-1 in ZEKom-1. Pomoč pri uporabi snemanja pogovorov za izboljšanje kvalitete poslovnih odnosov pa lahko najdemo na straneh Informacijskega pooblaščenca. Poleg zakonov in predpisov pa se s strani snemalcev pričakuje korekten odnos do sogovornikov in spoštovanje njihove zasebnosti. Modul za snemanje v sklopu Abraxas Dialog platforme omogoča tehnološko podporo za pravilno obveščanje snemanega sogovornika, ki mora biti v skladu s Pravilnikom o snemanju telefonskih pogovorov podjetja ter za varno shranjevanje posnetkov in preprečitev nepooblaščenega dostopa.