SMS (Short Message Service) je način komuniciranja, ki je ob prelomu tisočletja začel pravo komunikacijsko revolucijo. Popularnost SMS sporočil se kljub vedno novim načinom komuniciranja povečuje vse do današnjih dni. V letu 2013 smo tako globalno poslali kar 8 bilijonov kratkih sporočil.

Četudi velika večina poslanih sporočil izhaja iz osebne komunikacije, je SMS izjemno uporaben tudi kot orodje za tržno komuniciranje. Kot poseben modul vam je na voljo tudi v okviru rešitve Abraxas Dialog.

Zakaj SMS?

SMS slovi po visoki stopnji branosti v primerjavi z drugimi načini neposrednega masovnega komuniciranja. Po ugotovitvah različnih strokovnjakov s področja mobilnega trženja SMS tipično prebere od 6 do 8-krat več ljudi kot elektronsko pošto.

Še bolj izrazito v prid SMS-u govori hitrost komunikacije. Če je povprečna elektronska pošta pregledana v enem dnevu, pa kratko telefonsko sporočilo naslovnik v povprečju odpre v prvi petih sekundah po prejetju.

Slednje niti ni presenetljivo, glede na to, da tipičen posameznik prejme več kot 1000 elektronskih sporočil na mesec in le okoli 170 SMS-ov.

Odzivi na SMS kampanje

Več kot polovica (57 %) potrošnikov izraža naklonjenost za sodelovanje v klubih zvestobe, katerih glavni komunikacijski kanal so SMS sporočila. Kar 90 % vseh članov teh programov je mnenja, da jim članstvo prinaša dodatno korist.

V prid temu, da potrošniki prejeta SMS sporočila vidijo kot uporabna, govori tudi podatek, da stranke kupone za popust, ki jih dobijo v obliki kratkega sporočila, unovčijo kar 10-krat pogosteje od natisnjenih oziroma e-mail kuponov.

Široke možnosti uporabe

Poslovna komunikacija preko SMS sporočil nikakor ni omejena zgolj na akcije pospeševanja prodaje in klube zvestobe, temveč so možnosti njene uporabe precej širše. SMS lahko, odvisno od branže, v kateri deluje vaše podjetje, implementirate za:

  • obveščanje strank o statusih naročil in dobav naročenega blaga
  • obveščanje o potrditvi rezervacij
  • obveščanje o statusu popravila na servisu
  • opominjanje za plačilo računov, zavarovalnih premij in ostalih dolgov
  • pošiljanje obvestil o sklenitvi depozita, avtomatičnem podaljševanju le-tega, zapadlosti kredita
  • vabila na dogodke ipd.

V okviru omni-channel platforme Abraxas Dialog lahko SMS modul popolnoma integrirate z vsemi ostalimi kanali in informacijami na ravni posamezne stranke. To vam omogoča, da svoje stranke spoznate do potankosti ter komunikacijo z njimi ustrezno prilagodite njihovim potrebam.