Trženjske analize so eden izmed najpomembnejših sestavnih delov celostne poslovne strategije podjetja. Odgovarjajo na številna bistvena vprašanja, kot na primer:

 • Kdo so naše obstoječe stranke?
 • Kdo so naše potencialne stranke?
 • Kakšne so želje in potrebe naših obstoječih in potencialnih strank?
 • Kje, kako in kdaj uporabljajo naše izdelke ali storitve?
 • Katere konkurenčne izdelke ali storitve še uporabljajo?
 • Kakšna je prava cena za naše izdelke ali storitve?

Delovanje na trgu brez kontinuiranih trženjskih analiz je podobno hoji po temnem prostoru. Četudi menite, da ga poznate, ne morete nikoli biti resnično prepričani, da ob naslednjem koraku ne boste zadeli ob oviro.

Trženjske analize in Abraxas Dialog

V današnji dobi izobilja informacij vam je na voljo veliko najrazličnejših sekundarnih podatkov, s pomočjo katerih lahko dobite osnovne obrise trga in potrošnikov. Čeprav so tovrstni podatki dobrodošli, pa praviloma nikoli zares ne odgovarjajo na vaša specifična vprašanja.

Vzemite trženjske informacije v svoje roke in implementirajte sodobno omni-channel informacijsko-komunikacijsko platformo Trženjske analize in telefonsko trženje. Omogoča vam:

 • sistematično spremljanje in zbiranje podatkov z vseh prodajno-komunikacijskih kanalov
 • napredno telefonsko poizvedovanje o zadovoljstvu obstoječih strank
 • samodejno izvajanje telefonskih anket za namene specifičnih trženjskih raziskav

S kontinuiranim zbiranjem vseh relevantnih poslovnih in komunikacijskih podatkov boste izgradili trdno informacijsko osnovo za vse nadaljnje aktivnosti, tudi za telefonsko trženje.

Telefonsko trženje in Abraxas Dialog

Poleg sistematičnega zbiranja podatkov o nakupno-komunikacijskem vedenju vaših strank lahko Abraxas Dialog uporabite tudi za telefonsko trženje svojih izdelkov in storitev.

Rešitev, ki temelji na najsodobnejši VoIP telefonski centrali (PBX), vam omogoča, da je trženje karseda učinkovito in uspešno. Nekaj značilnosti sistema:

 • samodejno klicanje v okviru modula Predictive ali Power Dialer
 • oblikovanje prodajnih scenarijev s pomočjo vgrajenega skriptnega jezika
 • napredno dodeljevanje in izvajanje prodajnih scenarijev in anket
 • dostopnost celotne zgodovine stranke (nakupi, reklamacije, komunikacija ipd.)
 • dodeljevanje naprednih pravil (povezovanje določenih številk z določenimi telefonisti, nastavljanje časa naslednjega avtomatskega klica ipd.)
 • upravljanje, usposabljanje in spremljanje telefonistov