Vsako podjetje se trudi za čimvečje zadovoljstvo svojih strank, z najvišjo možno kakovostjo izdelkov ali storitev. Kljub temu trudu pa lahko pride do težav, ki jih je potrebno v najkrajšem času rešiti in tako obdržati stranko ali celo kljub težavi še povečati svoj ugled.  Proces upravljanja reklamacij je enako, če ne še bolj pomemben, kot ostali deli prodajnega in komunikacijskega procesa. Običajno ocenjujemo kvaliteto prodajalca po tem, kako zmore upravljati reklamacije.

Z uporabo modula Reklamacije ne boste samo ugodno reševali reklamacije ampak ustvarili priložnost za novo ali dodatno prodajo.

Možnosti uporabe

 • V vseh prodajnih procesih, ne glede na komunikacijski kanal, kadar prodajalec želi zagotoviti kakovost.

Lastnosti

 • Hitro reševanje reklamacij.
 • V podjetju si klicev strank, ki reklamirajo oz. reklamacijskih zahtevkov, ne podajajo različne osebe, temveč je vzpostavljena enotna točka, preko katere lahko stranke v čim manj korakih uredijo vse. Stranke zelo cenijo, če je reklamacija rešena čimprej, po možnosti v prvem koraku.
 • Za uspešno reševanje reklamacij je pomembno, da imamo pri roki čimveč informacij, s katerimi lažje in hitreje rešimo reklamacijo. Vse te informacije zberemo s pomočjo Dialoga.
 • Kakovost izdelkov in storitev, ki jih ponujate, lahko zvišate s pomočjo podatkov, ki jih zberete s pomočjo modula Reklamacije, saj vam omogoča beleženje in spremljanje razlogov za reklamacije.
 • S spremljanje dinamike in razlogov za reklamacije pri posameznih strankah filtriramo “problematične” izdelke ali storitve. Analiza omogoča hitro reakcijo prodajalca.

Funkcije

 • vnos in spremljanje reklamacijskih zahtevkov
 • beleženje in spremljanje razlogov za reklamacije in vrnjenih pošiljke
 • beleženje in spremljanje zgodovine reklamacije po posamezni stranki
 • spremljanje števila in vrste reklamacij po izdelkih in strankah
 • na podlagi vnaprej določenega besedila pri vnosu se določi, kakšen je postopek nadaljnje obdelave
 • možnost izbire, katero postavko na računu bomo reklamirali. Večina ostalih podatkov se vpiše samodejno
 • različni načini reševanja reklamacij: zamenjava, delna zamenjava, vračilo, zavrnitev