Modul, s katerim klasične prodajalne skupaj z ostalimi prodajno komunikacijskimi kanali povežemo v celoten prodajni proces.

Možnosti uporabe

 • Kupec se lahko o izdelkih najprej informira na spletni strani ali v klicnem centru, potem pa izdelek pred nakupom še fizično preizkusi v prodajalni.
 • Že pred obiskom prodajalne se prodajalec lahko informira, katere aktivnosti v zvezi z nakupom je kupec že izvedel. Lahko vidi, za katere izdelke se je kupec zanimal na spletni strani ali v klicnem centru in se na pogovor s stranko ustrezno pripravi.
 • Klasično prodajalno enostavno povežemo s spletno trgovino.
 • Več prodajaln z vzpostavitvijo Abraxas Dialoga in z obstoječimi kadri, lahko enostavno prevzame funkcijo Klicnega centra. Rešitev Dialog omogoča, da sistem sam ponudi prodajalcu izvedbo povratnih klicev, ko je ta prost. Omogoča analizo in statistično spremljanje dogodkov itd.
 • Kadar podjetje nima enotne vstopne točke za stranke, lahko sistem omogoča preusmeritev klicev iz prodajaln, ki so trenutno zaprta, v odprte prodajalne. Prav tako je možna preusmeritev klicev v prodajalne, če so linije v klicnem centru zasedene.
 • Kadar ima podjetje poleg prodajalne že vzpostavljen tudi Klicni center, lahko Abraxas Dialog integrira posamezno prodajalno v celoten sistem.  S tem se vzpostavijo pogoji, ko lahko svojemu kupcu sledite in mu omogočite boljšo prodajno izkušnjo.
 • Enostavno lahko v svoj prodajni proces vključite tudi modul Klubi zvestobe.

Prednosti

 • Skupaj z ostalimi prodajnimi kanali (splet, klicni center, katalogi,…) tvori celovit prodajni sistem.
 • Prodajalna je enakovredno povezana v celotno prodajno verigo podjetja.

Funkcije

 • vnos naročil
 • generiranje računov
 • avtomatični vnos plačil
 • podpora davčnim / fiskalnim blagajnam
 • podpora delu z gotovino
 • vnos reklamacij
 • lokalna verzija z lokalno bazo za uporabo v prodajalni je integrirana v celoten prodajni proces
 • replikacija definicij in strank iz centralne baze v posamezno prodajalno in replikacija podatkov o transakcijah iz posameznih prodajaln v centralno bazo