Integracija v sklopu sistema Dialog omogoča, da podjetje s svojimi strankami komunicira preko vseh prodajno komunikacijskih kanalov. Na ta način kupcem omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo, prodajalcem pa konkurenčno prednost.
 
Sodobni kupec v svojem nakupnem procesu uporablja različne komunikacijske kanale. Osnovne informacije pridobiva na spletu in različnih omrežjih, za dodatne informacije uporablja elektronsko pošto, telefonski razgovor itd., za naročilo seveda ni nujno, da obišče klasično prodajalno.
 
Zaradi omenjenih navad kupca se pričakuje, da mu bo prodajalec pri tem sledil, spremljal njegove aktivnosti in jih beležil, tako da kupcu ne bo potrebno pri vsakem kontaktu s prodajalcem ponovno razlagati svoje celotne nakupovalne zgodbe.
 
Dialog omogoča, da v funkcionalno celoto povežemo različne prodajno komunikacijske kanale, preko katerih podjetje komunicira s strankami:
 • telefon
 • elektronska pošta
 • spletna stran
 • spletna prodajalna
 • sms sporočila
 • faksi
 • klasična pošta
 • direktna pošta
 • socialna omrežja

Možne izkušnje kupca in prodajalca, ki jih prinaša uporaba Abraxas Dialoga:

 • Izvedba prodajnega procesa s pomočjo Abraxas Dialoga lahko prinaša korist tako za kupca, kot prodajalca. Oba prihranita čas, kupec dobi odlično prodajno izkušnjo, prodajalec pa konkurenčno prednost.
 • Ali primer ko bo kupec stopil v prodajalno, bo prodajalec, če bo kupec to želel in se ustrezno identificiral, vedel, kaj si je kupec ogledoval na spletu, katera vprašanja je imel in dobil odgovore nanje v klicnem centru. Kupec bo lahko nakupni proces nadaljeval točno tam, kjer ga je v prejšnji fazi zaključil.