Omni-channel je komunikacija med kupcem in prodajalcem, ki poteka preko vseh možnih kanalov. »Vsekanalnost«, kot bi besedo lahko prevedli v slovenščino, je nov koncept, ki je nastal kot odgovor na čedalje kompleksnejše in bolj dinamične komunikacijsko-nakupne navade modernih potrošnikov.
Če lahko uporabo omni-channel informacijskega sistema trenutno še označimo za strateško prednost podjetja, pa bo v podjetju prihodnosti najverjetneje postal nuja.

Omni-channel in multi-channel

Omni-channel ni samo drugo poimenovanje za večkanalno komunikacijo, temveč njena temeljita nadgradnja. Če multi-channel zaznamuje uporaba medsebojno ločenih načinov komuniciranja, velja pri omni-channel ravno nasprotno: vsi kanali, preko katerih lahko podjetje in kupec navežeta stik, so medsebojno povezani do te mere, da izbira kanala pravzaprav sploh ni pomembna.

Poslovni učinki omni-channel komunikacije

Podjetje lahko s pomočjo medsebojne informacijske prepletenosti kanalov z obstoječimi in potencialnimi strankami končno govori enovito in učinkovito. »Vsekanalni« pristop tako predstavlja temelj za superiorno poznavanje stranke, ki lahko vodi v obojestransko večje zadovoljstvo – tako stranke, kot tudi vaše.
Ugotovitve raziskave »IDC Retail Insights« kažejo, da omni-channel kupci opravijo med 15 in 30 % več nakupov ob hkratnem izkazovanju močnejše pripadnosti blagovni znamki kot klasični multi-channel kupci.
Če ugotovitvam prištejemo še dejstvo, da je pridobitev nove stranke v povprečju nekajkrat dražja kot ohranitev obstoječe, je hitro jasno, da ima lahko uvedba omni-channel komunikacijskega sistema dolgoročne pozitivne poslovne učinke.

Abraxas omni-channel rešitev: Abraxas Dialog

omniDa omni-channel koncept deluje tudi v praksi, poskrbi Abraxas Dialog. Gre za tehnološko platformo, ki množico različnih komunikacijskih poti do potrošnikov poveže v enovito celoto. Preko naprednega integriranega dostopa do vseh relevantnih podatkov o stranki v realnem času, podjetjem omogoča:

 

  • poenostavitev prodajnega procesa
  • enostavnejše reševanje reklamacij
  • pozitivni vpliv na zadovoljstvo potrošnikov
  • posledično doseganje boljših poslovnih rezultatov


Abraxas Dialog lahko popolnoma integrirate s številnimi drugimi rešitvami in obstoječimi informacijskimi sistemi (ERP, CRM, bančni sistem, logistika, skladišče ipd.). Osnovna implementacija, vzdrževanje in morebitne nadaljnje nadgradnje so hitre in enostavne.