are two modules, that connect website visitors to agents in the call center, establishing either a telephone conversation (Click-to-Talk), or a chat session (Click-to-Chat).

They are used for providing immediate assistance, while the customer is making purchase decisions (e.g. while building a computer from components in a webshop, for providing tech-support while browsing the webshop)
Primeri uporabe so nudenje sprotne (on-line) pomoči tekom prodajnega odločanja (npr.: svetovanje med sestavljanjem računalnika v spletni trgovini), nudenje tehnične pomoči (npr. tekom brskanja po FAQ/Support spletnih straneh), ipd.