Abraxas > Storitve > Storitve s področja poslovne inteligence 

Storitve s področja poslovne inteligence

V podjetjih se dandanes v različnih programih in bazah kopičijo ogromne količine podatkov o poslovanju, iz katerih lahko s primernimi orodji dobimo odličen temelj za boljše poslovno odločanje. Z našim znanjem in storitvami s področja poslovne inteligence in podporo poslovnemu odločanju, vam pomagamo izboljšati vaše poslovne odločitve.

V ta namen smo že razvili vrsto rešitev, ki jih uporabljajo naše stranke v Sloveniji in tujini.

Pripravo podatkov (ETL) in izgradnjo podatkovnih skladišč

V sklopu projekta poslovne inteligence je zelo pomembna ustrezna priprava podatkov, ki jih zapišemo v naše podatkovno skladišče.
Največkrat podatki o poslovanju prihajajo iz različnih virov, ki navadno nimajo enotne strukture in jih takih ne moremo enostavno zapisati v podatkovno skladišče. Zato jim moramo najprej v pravilni obliki izvleči iz različnih virov in pregledati njihovo strukturo.
S postopkom transformacije pridobljene podatke pretvorimo in uredimo tako, da so primerni za vnos v podatkovno skladišče.
Na koncu, ko so podatki pripravljeni, jih lahko zapišemo v podatkovno skladišče. Čas in področje (obseg) zapisovanja, prepisovanja in dodajanja podatkov je zelo različen in je odvisen od organizacije in potreb podjetja.
Z našimi orodji za izvlečenje, transformacijo in zapisovanje podatkov v podatkovno skladišče (ETL) učinkovito obvladujemo proces priprave podatkov, v obliko, ki je primerna za zapis v podatkovno skladišče in za nadaljnjo obdelavo.

Sistem poročanja

Da podatkovna skladišča ne služijo sama sebi, je potrebno vpeljati tudi učinkovit sistem poročanja. Sistem poročanja je različen glede na uporabnike na različnih nivojih odločanja v podjetju. Direktorji in managerji navadno potrebujejo konsolidirano poročilo kazalnikov poslovanja, posamezni analitiki v podjetju pa podrobnejša poročila, ki si jih kreirajo sami. Sistem poročanja je zelo pomemben zato, ker zagotavlja pravilno interpretacijo rezultatov analize podatkov, glede na uporabljene dimenzije, filtre…
Sistem poročanja lahko izdelamo bodisi na platformi Microsoft Reporting ali na naši lastni platformi, odvisno od zahtev in potreb stranke. Naš lasten sistem poročanja smo uporabili predvsem pri strankah na področju bančništva, zaradi večjega števila možnosti pri izvozih (eksportih) in nastavljanju urnikov, poleg tega ima že vgrajene specifike, ki jih zahteva Banka Slovenije.

Vpeljava OLAP (Online Analytical Processing), izdelava OLAP kock

V sklopu poslovne inteligence najdemo tudi OLAP, ki nam omogoča izdelavo hitrih analiz skladiščenih podatkov, pri katerih ima uporabnik veliko fleksibilnost pri definiranju pregledov, presekov in filtrov. Skratka, uporabnik si poročilo lahko definira sam. Najpogosteje sistemi OLAP pripomorejo k boljši analizi in poročanju na področjih prodaje, marketinga, upravljanju poslovnih procesov, strateškega managementa, financ in drugih podobnih področjih v podjetju.
Pri izdelavi hitrih analiz in poročil so potrebne hitre in učinkovite poizvedbe, pri čemer pa se klasične relacijske baze ne odrežejo ravno najbolje. Pri velikih količinah zbranih podatkov se namreč iskanje zelo upočasni. Da se izognemo temu, podatke uredimo v posebno strukturo, imenovano OLAP kocka , ki to pomanjkljivost odpravlja, saj omogoča hitro iskanje in analizo po shranjenih podatkih.

Rudarjenje podatkov

Rudarjenje podatkov je namenjeno tistim, ki iščejo zakonitosti v zvezi s svojim poslovanjem na podlagi zbranih preteklih podatkov. S pomočjo rudarjenja lahko na primer ugotavljamo povezavo med določeno lastnostjo kupca (npr. poklic, stopnja izobrazbe) in vrsto izdelka, za katerega se je zanimal oz. kupil. S pomočjo take ugotovitve lahko kupcu, ki nas obišče, ponudimo točno tisto, kar išče. S pomočjo rudarjenja podatkov lahko ugotovimo zakonitosti in spoznanja v poslovanju, ki jih z navadno analizo in preprostim pregledom podatkov nikakor ne bi mogli in ta spoznanja koristno uporabimo pri nadaljnem poslovanju.