Abraxas > Storitve > Najem glasovalnega sistema Abraxas Voting 

Najem glasovalnega sistema Abraxas Voting

Najem glasovalnega sistema za vse vrste dogodkov

Z najemom glasovalnega sistema pridobite informacije s strani svojih udeležencev, pri čemer vam ni potrebno skrbeti za potek glasovanja in vzpostavitev okolja za glasovanje, saj bodo za to poskrbeli naši strokovnjaki. Brezžični glasovalni sistem je namenjen vsem, ki organizirajo dogodke. Posebej primeren je za izpeljavo naslednjih dogodkov:

 • prireditve
 • kongresi
 • seminarji
 • marketinški dogodki
 • skupščine
 • strokovna srečanja in simpoziji
 • različna tekmovanja

Organizator lahko hitro na eleganten in zabaven način pridobi veliko število povratnih odgovorov. Lahko izvede:

 • anketo
 • posvetovanje
 • preverjanje znanja
 • ocenjevanje
 • izbor najboljšega

6000 odgovorov v 10 minutah

Najem glasovalnega sistema vam v primeru intenzivnega glasovanja omogoča pridobitev velike količine odgovorov v kratkem času. Vsi odgovori, glasovi in ocene se shranijo v elektronsko obliko, dostopno preko MS Excela. Tako lahko z ustrezno obdelavo pridobite ogromno informacij, ki ste si jih že dolgo želeli imeti!

Ni več težko pridobiti povratne informacije ali odgovora, izziv je postaviti pametno vprašanje!

Najem glasovalnega sistema

Abraxas vam ponuja najem glasovalnega sistema, pri čemer nudimo celovito storitev, kjer je vaša naloga samo to, da pripravite vprašanja.
Če glasovanja in ocenjevanja izvajate večkrat in želite biti tem povsem neodvisni, vam ponujamo tudi nakup glasovalnega sistema Abraxas Voting.

Najem storitve izvedbe glasovanja na dogodku vsebuje ustrezno komunikacijo pred dogodkom za zagotovitev podatkov/ vprašanj in izvedbo. Najem celovite storitve pokriva vse stroške izvedbe na dogodku:

 • sodelovanje pri vsebinski pripravi podatkov
 • prevoz in potne stroške, dostavo opreme na lokacijo glasovanja
 • instalacijo in namestitev opreme na lokaciji glasovanja
 • testiranje sistema
 • prisotnost tehnika na dogodku
 • v sodelovanju z vodjo glasovanja zagotavljanje nemotenega delovanja sistema med glasovanjem
 • sprotni prikaz rezultatov
 • elektronska predaja podatkov o rezultatih glasovanj v dogovorjeni obliki

Kontakt za povpraševanje

najem glasovalnega sistema

 • glasovanje v živo s pritiskom na ustrezno tipko RF glasovalne naprave
 • glasovalec prejme povratno informacijo o oddanem glasu
 • domet v prostoru: do 100m
 • več načinov glasovanja
 • programska oprema za pripravo predstavitev v MS Power Point in prikaz rezultatov
 • programska oprema za upravljanje glasovanja in povezavo z MS OfficeOstale možnosti Glasovanje in žiriranje

Najem glasovalnega sistema omogoča izvedbo kompleksnejših glasovanj. Gre za primere, kjer ima posameznik ali skupina večjo moč pri odločanju. Naj pojasnimo na spodnjih primerih.

Strokovni posvet

Na strokovnem posvetu sodeluje večje število strokovnjakov. Med njimi je izbrana žirija, ki ima posebno težo pri odločanju. Tako se pri glasovanju njihovi glasovi upoštevajo drugače.
Opis v številkah:

 • vseh strokovnjakov na dogodku, ki imajo pravico glasovanja je 43
 • v posebni žiriji je 7 strokovnjakov

Glasovi oddani s strani žirantov imajo 60% teže odgovora, medtem ko imajo glasovi 36-tih strokovnjakov 40% težo odgovora. Takoj po glasovanju, ob prikazu rezultatov, se že prikažejo ustrezni izračuni.

Najem glasovalnega sistema in opravljanje izpita

Na raznih seminarjih, izobraževalnih dogodkih ali šolanju za obnovitev licence je velikokrat potrebno izvesti tudi preizkus znanja. Pri tem vemo, da imamo različne stopnje zahtevnosti vprašanj in odgovorov. Zato pozitiven odgovor na posamezno vprašanje lahko prinaša večje ali manjše število točk.
Opis v številkah:

 • imamo 4 vprašanja
 • zahtevnost prvega in tretjega prinaša 3 točke
 • zahtevnost drugega 5 točk
 • zahtevnost četrtega 1 točko
 • maximalno število vseh točk je 12

Udeleženec, ki je pravilno odgovoril samo na prva tri vprašanja, bo takoj v rezultatu imel navedeno, da je dosegel 11 od 12 možnih točk.
Na tovrstnih dogodkih je možno takoj izpisati vsa poročila, tudi za posameznika s podrobnim opisom njegovega izpita. Možno je izpisati uradni certifikat.

Najem glasovalnega sistema za skupščino

Najem glasovalnega sistema Abraxas Voting lahko uporabite na vseh skupščinah od društev do delniških družb. Na enak način, kot je opisan prej, se posameznemu glasovalcu določi moč glasu (ponder) ali pripiše število delnic, ki jih zastopa lastniško ali po pooblastilu. Sistem sam preračunava sklepčnost in dejanske rezultate glasovanja.

»Zahvaljujem se za izjemen prispevek vašega sodelavca pri žiriranju interkontinentalnega oglaševalskega pokala, ki smo ga uspešno zaključili. Izkazal se je s profesionalnim pristopom, veliko angažiranostjo in vztrajnostjo ter tudi v posameznih kritičnih trenutkih z mirnostjo in zbranostjo umirjal včasih pregreto ozračje. Po zaslugi podpore, ki jo je ves čas imel v ljubljanskih sodelavcih, je uspel tako rekoč preko noči rešiti težave glasovanja in uspešno izpeljal zahteven proces žiriranja in spremljajočih evidenc do konca.«

Jure APIH, CEO Intercontinental Advertising Cup ob zaključku prvega festivala ICAC leta 2007


Podjetje FestFest d.o.o. se ukvarja z organizacijo kongresov in raziskovanjem trga. Njihov najprestižnejši projekt je organizacija in izvedba oglaševalskega dogodka Intercontinental Advertising Cup, na katerem tekmujejo najboljše svetovne oglaševalske agencije s svojimi že na lokalnih tekmovanjih nagrajenimi projekti.

Jure Apih in Meta Dobnikar vodita projekt ter sta glavno gonilo dogodka Intercontinental Advertising Cup. Sta legendi slovenskega oglaševanja in zaradi svojih zaslug tudi člana Zida slavnih oglaševalskega festivala Golden Drum. Izkušnje in znanje sta prenesla v nov, mednarodni koncept primerjave oglaševanja, ki omogoča lokalni ustvarjalnosti presojanje na globalni ravni.

Izziv:

Mednarodna žirija, ki jo je sestavljalo 20 najvidnejših ljudi v svetu oglaševanja z vseh celin sveta, je želela oceniti blizu 1.400 oglaševalskih del. V štirih dneh so želeli izbrati najboljše oglase v 20 kategorijah po produktih in 11 kategorijah po medijih. Hkrati so uvajali  nov sistem kategorizacije z 10 skupinami, v katerega so želeli sproti nominirati pregledane oglase. Kot rezultat so želeli dobiti finaliste in zmagovalce v vseh 41 kategorijah ter skupnega zmagovalca.

Štirje svetovno priznani oglaševalski festivali so posredovali podatke o oglasih, vendar po strukturi niso bili usklajeni. Zato jih je bilo treba predhodno uskladiti, kategorizirati ter uvrstiti v enotno predstavitev za žiriranje. Dodatni izziv je bila izdelava takšnega glasovalnega sistema, ki bo omogočal individualno glasovanje, bo prilagodljiv pri načinu ocenjevanja in bo obdelal rezultate glede na več nivojsko strukturo kategorij. Tako je bilo treba izdelati kompleksen a fleksibilen sistem glasovanja z navzkrižnim poizvedovanjem med rezultati po različnih kriterijih in z možnostjo sprotnega prilagajanje glede na potrebe, želje in situacijo, v kateri bi se lahko znašli člani strokovne žirije med ocenjevanjem.

Potrebe:

Potrebovali so celovito informacijsko podporo dogodku, še zlasti pa:

 • Zajem, standardizacijo, kategorizacijo in šifriranje podatkov o oglasih
 • Pripravo in prilagoditev sistema žiriranja ter pomoč pri izvedbi glasovanja
 • Hitro odzivnost in možnost hitrega ukrepanja v času priprav in v času glasovanja
 • Sprotno obdelavo in razvrščanje rezultatov, sledljivost rezultatom glasovanja
 • Analize rezultatov ter izpise vmesnih in končnih razvrstitev

Rezultat:

 • Celovita podpora dogodku od predpriprav do končnih analiz
 • Urejen in pregleden sistem podatkov o tekmovalnih delih in rezultatih glasovanja
 • Centralna glasovalna konzola za posredovanje vprašanj ter zajem in obdelavo odgovorov
 • Glasovalne naprave najvišjega standarda, ki zagotavljajo tudi povratne informacije
 • Možnost odgovora na več vprašanj naenkrat ali več odgovorov na eno vprašanje
 • Veliko zadovoljstvo članov žirije in organizatorjev nad kvalitetno in učinkovito rešitvijo