Abraxas > Storitve > Glasovanje s sistemom Abraxas Voting – dodana vrednost dogodku 

Glasovanje s sistemom Abraxas Voting – dodana vrednost dogodku

Glasovalni sistem – glasovanje in ocenjevanje

Glasovanje s sistemom Abraxas Voting zagotavlja boljšo povezanost med predavateljem in udeleženci na dogodku ter aktivno vključi občinstvo v predavanje. Zagotavlja tudi odlične povratne informacije predavateljem ter organizatorjem dogodka ali predavanja .

Ni več težko pridobiti povratne informacije, izziv je postaviti pametno vprašanje.

Glasovalni sistem Abraxas Voting je namenjen vsem, ki

 • organizirajo dogodke, prireditve, kongrese in predstavitve,
 • vodijo seje, skupščine, seminarje in strokovne razprave

Kvaliteta poslovnih odnosov in zagotavljanje nivoja zadovoljstva kupcev sta praktično nemogoča brez povratnih informacij z njihove strani. Zato je pomembno, da izkoristite priložnosti za pridobitev njihovega mnenja.
Glasovalni sistem Abraxas Voting nudi organizatorjem nove možnosti pogovora z množico v okviru dogodkov. Ne gre samo zato, da izvedete anketo o zadovoljstvu, še več, izvedete lahko unikatno komunikacijo, ki prinaša povsem novo moč povratne informacije.

Abraxas Voting za vse priložnosti

 • Z najemom glasovalnega sistema Abraxas Voting pridobite informacije s strani svojih udeležencev, pri čemer vam ni potrebno skrbeti za potek glasovanja in vzpostavitev okolja za glasovanje, saj bodo za to poskrbeli naši strokovnjaki.
 • Nakup glasovalnega sistema Abraxas Voting vam omogoča ob vsaki priložnosti samostojno izvedbo ocenjevanja, glasovanja ali anketiranja na svojih predstavitvah, delavnicah ali usposabljanjih.
 • Za glasovanje na seji občinskega sveta je Abraxas Voting namenska rešitev, ki poleg izvedbe enostavnega in preglednega glasovanja nudi tudi avtomatski prenos rezultatov glasovanja v zapisnik o glasovanju na seji.

Glasovanje in ocenjevanje deluje po konceptu Omni Voting

Za razliko od klasičnih glasovalnih sistemov omogoča hkratno glasovanje preko različnih komunikacijskih kanalov. Glasovanje je možno z različnih lokacij, preko različnih glasovalnih vmesnikov.

Abraxasov koncept »Omni Votinga« pokriva naslednje kombinacije izvedbe glasovanja:

 • glede na lokacijo: na dogodku in z drugih lokacij
 • glede na kanal: namenska RF glasovalna naprava, telefon, aplikacija na pametnem telefonu/ tablici, splet
 • glede na čas: v živo, pred ali po dogodku, z določeno časovno omejitvijo

Glasovanje in žiriranje – značilnosti sistema:

 • glasovanje ni odvisno od namenskih glasovalnih naprav,
 • istočasno se lahko glasuje preko različnih kanalov (glasovalna naprava, telefon, splet),
 • omogoča on-line glasovanje tudi osebam, ki fizično niso prisotne na glasovanju
 • omogoča poljubne nastavitve poteka vprašanj in načina odgovorov (poljubni vrstni red vprašanj, eden ali več odgovorov, ni omejitve pri naboru odgovorov…)
 • se prilagaja vašim potrebam
 

glasovalni sistem RF glasovalna naprava

 • glasovanje v živo s pritiskom na ustrezno tipko
 • domet do 100m
 • več načinov glasovanja
 • programska oprema za pripravo predstavitev v MS Power Point in prikaz rezultatov
 • programska oprema za upravljanje glasovanja in povezavo z MS Office
glasovalni sistem Pametni telefoni

 • glasovanje v živo s klicem na določeno številko
 • preko naložene aplikacije
 • glasovanje z druge lokacije (televoting)
glasovalni sistem GSM telefon

 • glasovanje v živo s klicem na določeno številko
 • glasovanje z druge lokacije (televoting)

»Zahvaljujem se za izjemen prispevek vašega sodelavca pri žiriranju interkontinentalnega oglaševalskega pokala, ki smo ga uspešno zaključili. Izkazal se je s profesionalnim pristopom, veliko angažiranostjo in vztrajnostjo ter tudi v posameznih kritičnih trenutkih z mirnostjo in zbranostjo umirjal včasih pregreto ozračje. Po zaslugi podpore, ki jo je ves čas imel v ljubljanskih sodelavcih, je uspel tako rekoč preko noči rešiti težave glasovanja in uspešno izpeljal zahteven proces žiriranja in spremljajočih evidenc do konca.«

Jure APIH, CEO Intercontinental Advertising Cup ob zaključku prvega festivala ICAC leta 2007


Podjetje FestFest d.o.o. se ukvarja z organizacijo kongresov in raziskovanjem trga. Njihov najprestižnejši projekt je organizacija in izvedba oglaševalskega dogodka Intercontinental Advertising Cup, na katerem tekmujejo najboljše svetovne oglaševalske agencije s svojimi že na lokalnih tekmovanjih nagrajenimi projekti.

Jure Apih in Meta Dobnikar vodita projekt ter sta glavno gonilo dogodka Intercontinental Advertising Cup. Sta legendi slovenskega oglaševanja in zaradi svojih zaslug tudi člana Zida slavnih oglaševalskega festivala Golden Drum. Izkušnje in znanje sta prenesla v nov, mednarodni koncept primerjave oglaševanja, ki omogoča lokalni ustvarjalnosti presojanje na globalni ravni.

Izziv:

Mednarodna žirija, ki jo je sestavljalo 20 najvidnejših ljudi v svetu oglaševanja z vseh celin sveta, je želela oceniti blizu 1.400 oglaševalskih del. V štirih dneh so želeli izbrati najboljše oglase v 20 kategorijah po produktih in 11 kategorijah po medijih. Hkrati so uvajali  nov sistem kategorizacije z 10 skupinami, v katerega so želeli sproti nominirati pregledane oglase. Kot rezultat so želeli dobiti finaliste in zmagovalce v vseh 41 kategorijah ter skupnega zmagovalca.

Štirje svetovno priznani oglaševalski festivali so posredovali podatke o oglasih, vendar po strukturi niso bili usklajeni. Zato jih je bilo treba predhodno uskladiti, kategorizirati ter uvrstiti v enotno predstavitev za žiriranje. Dodatni izziv je bila izdelava takšnega glasovalnega sistema, ki bo omogočal individualno glasovanje, bo prilagodljiv pri načinu ocenjevanja in bo obdelal rezultate glede na več nivojsko strukturo kategorij. Tako je bilo treba izdelati kompleksen a fleksibilen sistem glasovanja z navzkrižnim poizvedovanjem med rezultati po različnih kriterijih in z možnostjo sprotnega prilagajanje glede na potrebe, želje in situacijo, v kateri bi se lahko znašli člani strokovne žirije med ocenjevanjem.

Potrebe:

Potrebovali so celovito informacijsko podporo dogodku, še zlasti pa:

 • Zajem, standardizacijo, kategorizacijo in šifriranje podatkov o oglasih
 • Pripravo in prilagoditev sistema žiriranja ter pomoč pri izvedbi glasovanja
 • Hitro odzivnost in možnost hitrega ukrepanja v času priprav in v času glasovanja
 • Sprotno obdelavo in razvrščanje rezultatov, sledljivost rezultatom glasovanja
 • Analize rezultatov ter izpise vmesnih in končnih razvrstitev

Rezultat:

 • Celovita podpora dogodku od predpriprav do končnih analiz
 • Urejen in pregleden sistem podatkov o tekmovalnih delih in rezultatih glasovanja
 • Centralna glasovalna konzola za posredovanje vprašanj ter zajem in obdelavo odgovorov
 • Glasovalne naprave najvišjega standarda, ki zagotavljajo tudi povratne informacije
 • Možnost odgovora na več vprašanj naenkrat ali več odgovorov na eno vprašanje
 • Veliko zadovoljstvo članov žirije in organizatorjev nad kvalitetno in učinkovito rešitvijo