Abraxas > Rešitve > Upravljanje > Organizacija dela 

Organizacija dela

Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest skupaj s strategijo podjetja o razvoju kadrov zahteva izdelavo strokovnega dokumenta, ki predstavlja poleg samega Pravilnika celotno notranjo organizacijo. Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest je med drugim tudi po zakonu obvezni interni akt za delodajalca (ZDR, Ur.l. 42/02, 103/07, 20 člen).

Vodenje podatkov je urejeno tako, da na osnovi podatkovnih baz lahko vodimo in upravljamo več organizacij/podjetij, ki so lastniško povezana ali v sestavi npr. Ministrstva.

Pri implementaciji programske podpore nudimo vso vsebinsko pomoč pri začetni vzpostavitvi ustreznega podatkovnega modela, kjer je poudarek na šifrantu nalog. Omogočamo enostavne integracije z drugimi deli IS za upravljanje s človeškimi viri (HRM, kadrovske evdence, sistemi obračuna plač) in s tem na mehek način vnesemo določeno dodano vrednost v vaš informacijski sistem.

Programska rešitev Organizacija dela omogoča vodenje podatkov za:

 • drevo organizacije (nivoji, oddelki, OE),
 • sistematizacijo delovnih mest,
 • opise delovnih mest in področja dela,
 • zadolžitve za področja oz. za delovna mesta,
 • pogoje delovnih mest,
 • vloge.

S pomočjo zahtevnostnih skupin in atributov enostavno upravljamo spremembe na delovnih mestih v organizaciji. Omogočajo nam primerjalne analize in druga poročila.

Rešitev omogoča poleg izdelave Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest, ki je fleksibilen in prilagodljiv glede na zahteve trga dela, še podporo za:

 • vodenje karier, predlog napredovanja,
 • planiranje in razporejanje kadrov,
 • planiranje izobraževanja,
 • vrednotenje in razvoj sistema nagrajevanja,
 • pomoč pri urejanju sistema delovnih razmerij,
 • osnovo za razpise,
 • osnovo za izvajanje letnih razgovorov,
 • osnovo za izdelavo kompetenčnih modelov.

Prikaz Uporabniškega vmesnika