Abraxas > Rešitve > Finance > Boniteta 

Boniteta

Enostavno do kompleksne bonitetne analize

Programska rešitev Boniteta je zmogljivo in prilagodljivo orodje za upravljanje finančnih tveganj in izdelavo bonitetnih poročil.

S tem orodjem zelo natančno izračunate boniteto in podrobno ocenite finančno tveganje poslovanja s konkretnim poslovni partnerjem. Poleg običajnih finančnih podatkov upoštevate tudi mehke dejavnike, ki navadno zelo vplivajo na tveganje poslovanja.

Rešitev je primerna je za uporabo v bankah, zavarovalnicah, leasing hišah, borzno posredniških hišah in drugih finančnih institucijah.

Več o Boniteti

Celovitost

Z rešitvijo Boniteta v izračunu zajamete vse dejavnike, ki vplivajo na finančno tveganje. Tako kot z drugimi orodji za izračun bonitete tudi z našim orodjem zajamete in upoštevate finančne podatke, ki jih pridobite iz vaših notranjih in zunanjih virov. Posebnost rešitve Boniteta je v tem, da pri vaših analizah lahko upoštevate tudi tiste dejavnike, ki jih z večino ostalih orodij ne morete. S tem mislimo na tiste, ki jih ni mogoče številčno opredeliti in jih tudi ni možno dobiti v zunanjih bazah podatkov. Vendar pa so to dejavniki, ki pomembno vplivajo na oceno tveganja določenega posla. Ti mehki dejavniki se običajno že nahajajo na različnih mestih v vašem obstoječem informacijskem sistemu. Z našo rešitvijo pa jih lahko tudi koristno uporabite.

Primer tovrstnih podatkov so vaše izkušnje, ki jih kot banka že imate z določenim partnerjem. Sem sodijo  disciplina pri poravnavanju obveznosti, zamude pri plačilih kreditov ipd.

Kompleksnost bonitetnega poročila

Običajna orodja za izdelavo bonitetnih ocen bonitetno oceno izračunajo z uporabo nekaj najbolj pogostih finančnih kazalnikov.

V rešitvi Boniteta so prav tako vgrajeni vsi standardni finančni kazalci.
Posebnost Bonitete pa je v tem, da sami poljubno definirate dodatne, kompleksne finančne kazalce, ki jih uporabljate v vašem procesu ocene tveganja. Ti dodatni kazalci se samodejno izračunavajo iz osnovnih, že vgrajenih kazalcev, ali pa iz tistih, ki ste jih dodatno definirali vi.

Integracija

Odlika rešitve Boniteta je tudi v tem, da jo povežemo v vaše obstoječe informacijsko okolje, vključno z vsemi notranjimi in zunanjimi viri podatkov. Tako pri vsaki analizi računate z aktualnimi podatki.

Prilagodljivost

Za podroben in natančen izračun tveganja in bonitete ni mogoče uporabiti univerzalne rešitve. Vsaka od naših strank posluje po svojem unikatnem sistemu in tudi tveganja ocenjujejo na različne načine.

Na tem mestu pride v ospredje prilagodljivost naše rešitve. Poleg možnosti definiranja dodatnih finančnih kazalcev in ekonomskih kategorij ter integracije, ki smo jih že omenili, z Boniteto izdelate enostavna in podrobna bonitetna poročila.

Ostala poročila, ki ustrezajo vaših zahtevam ali jih zahteva vaše poslovanje, s pomočjo vgrajene povezave s pisarniškimi programi izdelate sami.

Posebnost rešitve Boniteta je tudi v tem, da z njo samodejno ustvarite predlog za kreditni odbor.

Avtomatizacija

Ker morate izdelati veliko bonitetnih ocen in kreditnih predlogov, je pomembno, da so ti postopki avtomatizirani in vam jih ni potrebno opravljati ročno. Za avtomatizacijo postopkov poskrbi integracija rešitve Bonitete z vašim informacijskim sistemom in viri podatkov, pri tem pa ji pomaga sistem za avtomatsko interpretacijo rezultatov.

Sistem za avtomatsko interpretacijo rezultatov

Je edinstven algoritem, ki številski rezultat bonitetne analize pretvori v besedilo.

Nekateri primeri uporabniških vmesnikov